Waar gaat dit over?

Zo vaak krabde ik me achter de oren als ik als communicatieadviseur werd ingeschakeld om een lastige opgave te helpen bezorgen: een bezuiniging, een ingreep, overheidsbemoeienis dus. Een vraag prangde: hoe kun je in plaats van beleidsreparatie tijdig communicatief beleid maken?

Op zoek naar grondslagen van het communicatief handelen van beleidsmakers heb ik in dit proefschrift eerst specifieke spanningsbogen in beeld gebracht, waaronder beleidsmakers mogelijkheden overwegen en bepalen wat ze doen. Twee onderzoeken - naar werkbeleving en omgaan met spanningen – leverden vervolgens een model op. Samengevat: beleidsmakers kunnen bij lastige kluiven enkele hefbomen benutten om contact te maken en kansrijke perspectieven te zien. Persoonlijkheid en ambtelijkheid spelen daarbij de hoofdrol: wie weet hoe de hazen lopen, gaat de comfrontatie aan.

De casestudies leerden me dat de communicatieve beleidsmaker zich vaak niet bewust is van de eigen vindingrijkheid; dat nieuwe rollen dagen voor de communicatiediscipline. En dat zich ondertussen een wassende stroom aftekent - waar we zoveel van kunnen leren. Tijd voor een systematische doorontwikkeling dus. Tijd voor communisprudentie.

Met veel plezier bezorg ik mijn reisverslag van een zoektocht, waarvan bij lange na het einde niet in zicht is. Het genieten van weerstand is in volle gang. Laat weten wat je ervan vindt!

Guido Rijnja

Voorproefje

Zie hier een artikel met een verslag van een bijeenkomst over het thema.

Promotie

Op vrijdag 27 april 2012 verdedigde ik het proefschrift aan de Universiteit Twente en verwierf ik de graad van doctor in de gedragswetenschappen.

Lees hier de stellingen.

 


 
website by webpeople